چگونه چشم انداز برای کسب کار بنویسیم؟

آبان ۱۳, ۱۳۹۷
چشم انداز

چشم انداز در کسب و کار و بررسی دو بیانیه کوتاه

چشم انداز در مورد ایجاد یک بیانیه کوتاه است که شمارا در طی ۳ تا ۵ سال آینده راهنمایی می‌کند. تعاریف مختلفی از چشم‌انداز  ارائه گردیده است. […]