بیانیه چشم انداز چیست؟

نوامبر 4, 2018
چشم انداز

چشم انداز در کسب و کار و بررسی دو بیانیه کوتاه

چشم انداز در مورد ایجاد یک بیانیه کوتاه است که شمارا در طی ۳ تا ۵ سال آینده راهنمایی می‌کند. تعاریف مختلفی از چشم‌انداز  ارائه گردیده است. […]