پلن اشتراک

رایگان
عضویت رایگان

پلن رایگان

 • دسترسی به مقالات هفتگی
 • استفاده از امکانات دانلود رایگان
 • دسترسی به کدهای  تخفیف ماهیانه
 • استفاده از امکانات آموزشی محدود
سه ماهه
۳۰۰۰۰ تومان

سه ماهه

 • مقالات ویژه
 • mp3  /ویدئو ویژه
 • ۵% کد های تخفیف اضافی محصولات
۱۸۰ روزه
فقط ۵۰ هزار تومان

 عضویت نقــره ای

 • دسترسی به تمام مقالات ویژه
 • ویژگی دو
 • شش ماهه
عضویت کتابخانه
۵۹۰۰۰
عضویت کتابخانه 
 • عضویت شش ماهه
 • دسترسی آنلاین به ۵۸ کتاب ترجمه شده جهانی
 • قابلیت استفاده از فایل صوتی
 • دسترسی به متن  pdf کتاب